Zgłoszenia i płatności

1. Termin zgłoszeń upływa 3 czerwca 2020 r. lub po wyczerpaniu limitu opłaconych zgłoszeń.

 

2. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 1 000 osób.

 

3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego organizatora www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl lub www.datasport.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej na rachunek bankowy Organizatora. Zapisy elektroniczne będą prowadzone do 3 czerwca 2020 r. (środa) do godz.00:00. Po tym dniu zapisy elektroniczne zostają zawieszone.

 

4. Od 4 czerwca 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. zarejestrować się można osobiście w biurze zawodów uiszczając gotówkową opłatę startową. Adres biura: Miejski Ośrodek Kultury, al. Lotników Polskich 24. Biuro czynne w godzinach 12:00-20:00.O                                                                                                                                               

5. Wysokość opłaty startowej zależna jest od terminu zgłoszenia do biegu: 

- zgłoszenie w terminie    do 29.02.2020 -                                         opłata 70 zł

- zgłoszenie w terminie    od 1.03 do 30.04.2020 –                                opłata 90 zł

- zgłoszenie w terminie    od 1.05 do 3.06.2020 –                                  opłata 100 zł

- zgłoszenie w terminie    od 4.06 do 5.06.2020 –                                 opłata 120 zł

 

 

6. Możliwa jest promocyjna opłata grupowa. Warunkiem jest zapisanie jednocześnie minimum 10 osób, w terminie od 1.03 do 30.04.2020 r.:   

-        600 zł za 10 osób + 70 zł za każdą dodatkową osobę.

         minimum 10 osób, w terminie od 1.05 do 3.06.2020 r.:   

-        800 zł za 10 osób + 90 zł za każdą dodatkową osobę.

 

7.       opłaty za grupy biegowe możliwe są wyłącznie przelewem na konto Organizatora –
         w tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny lub klubu. 

-        zapisy grup biegowych przyjmowane są wyłącznie przez elektroniczne zgłoszenia zbiorowe.

UWAGA:  w dniu 6 czerwca 2020 r. nie prowadzimy zapisów,  biuro nieczynne.

 

8. Opłatę startową należy wnieść w wysokości obowiązującej w dniu jej dokonywania.

 

9. O wysokości opłaty startowej decyduje data wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.

 

10. Opłatę startową można dokonać elektronicznie, bezpośrednio po internetowej rejestracji lub na konto organizatora PKO BP O/LUBLIN  nr rachunku: 31 1020 3150 0000 3802 0003 6384. W tytule przelewu bankowego należy wpisać: 8. PKO Półmaraton Solidarności oraz imię i nazwisko uczestnika, którego opłata dotyczy.

 

11.   Po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora, zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

 

12.   Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy biegowe organizatora.

 

13.   Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany numerów startowych między zawodnikami.

 

14.   Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Administratora dokonywanych płatności. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.

 

15.  Ostateczny termin dokonania opłaty startowej online (pod warunkiem, że wcześniej nie został osiągnięty limit opłaconych zgłoszeń) to 3 czerwca 2020 r. (środa) godz.00:00.

 

 

16.  Prawo bezpłatnego startu w półmaratonie mają, pod warunkiem zgłoszenia się do 30 kwietnia 2020 r.:

- zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 6 edycji PKO Półmaratonu Solidarności,

- zawodnicy, którzy w  7. PKO Półmaratonie Solidarności zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych,

- kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia,

- zawodnicy startujący w półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych z organizatorem, 

- zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora Półmaratonu (indywidualne przypadki losowe), na         pisemny wniosek potwierdzony stosowną dokumentacją,

- zwycięzcy przeprowadzanych przez organizatora konkursów, 

- pacemakerzy, 

- zawodnicy kontraktowi,

- goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie organizatora.

 

 

17.  Prawo do 20% zniżki od opłaty startowej mają posiadacze kart:

Lublin PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej i Świdnik PRO Rodzina – Karta Dużej Rodziny. Uwaga: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny i  Karta Rodziny Dużej z innego miasta nie będą respektowane.

 

18. Prawo do 20% zniżki od opłaty startowej mają zawodnicy którzy urodzili się w 1980 roku.

 

19. Zapisy z 20% zniżką obowiązują do 30.04.2020 r.

 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy