Depozyt

1. Szatnie znajdują się na terenie Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa 11  i na terenie strefy startu w Świdniku, parkingi przy ul. Szkolnej. 

2.Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi 
w godzinach:

- DEPOZYT Targi Lublin od 7.00 do 7.45,

- DEPOZYT MOBILNY Parkingi ul. Szkolna w Świdniku od 7.00 do 8.45.  

3.  Wydawanie depozytów odbywa się za okazaniem numeru startowego w miejscu ich złożenia. Depozyt złożony w DEPOZYCIE MOBILNYM w Świdniku zostanie przetransportowany do STREFY METY na Targach Lublin. DEPOZYT MOBILNY zostanie specjalnie oznakowany

4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za odebranie depozytu przez inną osobę. 

5. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe i dokumenty.

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy