Pomiar czasu

1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywają się na podstawie czasów netto – liczonych od przekroczenia linii startu. Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety.

2. Pierwsze 100 osób przekraczające linię mety klasyfikowane są na podstawie czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie ma co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje odpowiednio zwiększona, aby ich obejmować.

3. W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzymuje informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.

4. Pomiar czasu odbywa się za pomocą jednorazowych chipów przyczepionych do numeru startowego zawodnika.

5. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.

6. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie: start, 5 km, 10 km, 15 km, meta.

7. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisuje numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę są dyskwalifikowani.

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy